Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра, договор № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство
На 08.11.2017 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Силистра се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна...
Повече...
На 06.11.2017 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Силистра се проведе обществено обсъждане на „Стратегия за МИРГ на Община Силистра”
На 06.11.2017 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Силистра се проведе обществено обсъждане на „Стратегия за МИРГ на Община Силистра” по...
Повече...
ПОКАНА относно представяне и публично обсъждане на работен проект: „Стратегия за МИРГ на Община Силистра“
ПОКАНА   относно представяне и публично обсъждане на работен проект: „Стратегия за МИРГ на Община Силистра“     Община Силистра кани всички граждани и заинтересовани...
Повече...