Документи

Решение РИОСВ-Русе-екологична оценка

СТРАТЕГИЯ МИРГ СИЛИСТРА

Социално – икономически Анализ на територията на МИРГ Силистра

АНКЕТНА КАРТА ГРАЖДАНИ

АНКЕТНА КАРТА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

АНКЕТНА КАРТА ФИРМИ

АНКЕТНА КАРТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

АНКЕТНА КАРТА РИБАРСКИ ГРУПИ