Управителен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  1. Д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра гр. Силистра,    Ул. „Симеон Велики” № 33
     

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Красимир Коцев – Председател на УС на СНЦ“Дунавски клуб“ гр. Силистра, ул. „Митничарска” № 14
  2. Афтени Иванов Чобанов – Председател на УС на СНЦ „Рибарско сдружение Ветрен – 396” гр. Силистра, ул. „31-ви полк” № 60
  3. Павел Петров Димов  – Управител на „Мебели Димов” ООД гр. Силистра, ул. „Тутракан” № 4
  4. Орлин Огнянов Николов – гр. Силистра, ул „Филип Тотю” № 54
  5. Георги Аврамов Петров – гр. Силистра, ул. „Добрич” № 106 вх. А, ет. 1, ап. 1
  6. Димитър Михайлов Димитров – гр. Силистра, ул. „Дръстър” № 31, вх. Б, ет. 5, ап. 22