Учредители

 1. Община Силистра с представител д-р Юлиян Найденов- гр. Силистра,

Ул. „Симеон Велики” № 33

 1. „МЕБЕЛИ ДИМОВ“ООД чрез упълномощен представител Костадин Синигеров

    Гр. Силистра, ул. „Тутракан” № 4

 1. СНЦ „Рибарско сдружение Ветрен 396“чрез Афтени Чобанов-председател на УС

    Гр. Силистра, ул. „31-ви полк” № 60

 1. СНЦ „Дунавски клуб“ чрез Валентин Перчемлиев – зам.председател на УС

Гр. Силистра, ул. „Митничарска” № 14

 1. Ирена Маринова Маринова – гр. Силистра, бул.”Македония” № 96, ап. 1
 2. Георги Тодоров Николов – гр. Силистра, ул. „Ралица” № 2
 3. Марин Дочев Иванов – с. Сребърна, община Силистра, ул. „Витоша” № 2
 4. Веселин Андреев Андреев – гр. Силистра, ул. „Цар Самуил” № 11
 5. Георги Аврамов Петров – гр. Силистра, ул. „Добрич” № 106 вх. А, ет. 1, ап. 1
 6. Валентин Йорданов Николов – гр. Силистра, ул. „Дръстър” № 23, ет. 6, ап. 18
 7. Тодор Маринов Маринов – гр. Силистра, ул. „Баба Тонка” № 1
 8. Пламен Димитров Бачков – гр. Силистра, ул. „Филип Тотю” № 226, вх. Б, ет. 1, ап. 3
 9. Васил Кудинов Николов – гр. Силистра, ул. „Седми септември” № 19, вх. А, ет. 2, ап. 4
 10. Веселин Атанасов Василев – гр. Силистра, ул. „Марин Дринов” № 29
 11. Ивелин Иванов Неделчев – гр. Силистра, ул. „Детелина” № 7
 12. Орлин Огнянов Николов – гр. Силистра, ул „Филип Тотю” № 54
 13. Галина Петрова Даскалова – гр. Силистра, бул. „Македония” № 199, вх. Б, ап. 8
 14. Надежда Друмева Бобчева – гр. Силистра, ул. „Богдан Войвода” № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 16
 15. Димитър Стоянов Митев – гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 11, вх. Б, ет. 4, ап. 12
 16. Валентин Михайлов Иванов – гр. Силистра, ул. „Добротица” № 1
 17. Димитър Михайлов Димитров – гр. Силистра, ул. „Дръстър” № 31, вх. Б, ет. 5, ап. 22
 18. Иван Георгиев Иванов – гр. Силистра, ул. „Добрич” № 164, ет. 2, ап. 10
 19. Ганчо Маринов Неделчев – гр. Силистра, ул. „Добруджа” № 10, ет. 8, ап. 29
 20. Метин Саид Рафи – гр. Силистра, ул. „Москва” № 59 А
 21. Севгин Мехмед Сали – гр. Силистра, ул. „Шар планина” № 36
 22. Ружди Наяти Исмаил – гр. Силистра, ул. „Н. Й.Вапцаров” № 73
 23. Алтънай Ахмед Сеид – гр. Силистра, ул. „Янко Тодоров” № 5
 24. Гюнал Кемал Салим – гр. Силистра, ул. „Старо село” № 7
 25. Георги Симеонов Дамянов – гр. Силистра, ул. „31-ви полк” № 44, ет. 2, ап. 3
 26. Тодор Симеонов Дамянов – гр. Силистра, ул. „Плевен” № 30, ет. 1, ап. 2