ПОКАНА относно представяне и публично обсъждане на работен проект: „Стратегия за МИРГ на Община Силистра“

ПОКАНА

 

относно представяне и публично обсъждане на работен проект: „Стратегия за МИРГ на Община Силистра“

 

 

Община Силистра кани всички граждани и заинтересовани страни за участие в публично обсъждане на работен проект “Стратегия за МИРГ на Община Силистра” по  проект

 

 „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра, договор  № BG14MFOP001-4.001-0008”, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство

 

Работният проект е поместен на сайта на СНЦ “МИРГ СИЛИСТРА“

www.mirg-silistra.eu и на сайта на Община Силистра – www.silistra.bg

банер МИРГ Силистра.

 

Представянето и общественото обсъждане ще се проведе на 06.11.2017 г. (понеделник), от 17,00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – Силистра на

ул. „Симеон Велики“ № 16.

           

 

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

         Кмет на Община Силистра

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *